§ 3 Regulaminu Schroniska Dla Zwierząt w Pabianicach.


Zasady odwiedzin i przyjęć interesantów.
1. Schronisko przyjmuje interesantów od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 16:00.
2. Odwiedziny grup zorganizowanych możliwe są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym, bądź osobistym ustaleniu terminu wizyty w Schronisku.
3. Grupy zorganizowane wymagają nadzoru osób będących ich opiekunami, którzy podpisują oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za siebie i pozostającą pod opieką grupę dzieci oraz zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
4. Bezpośrednio po wejściu na teren Schroniska interesant winien udać się do biura Schroniska.
5. Na terenie Schroniska interesanci mogą przebywać wyłącznie w strefie wyznaczonej żółtą linią.
6. Zabrania się:
1) wstępu na teren Schroniska osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim bez osoby dorosłej lub opiekuna prawnego,
2) samodzielnego zwiedzania Schroniska, otwierania i wchodzenia lub wkładania rąk do boksów (wyjątek stanowią wolontariusze),
3) zbliżania się do zwierząt bez asysty pracownika Schroniska (wyjątek stanowią wolontariusze),
4) karmienia zwierząt,
5) wprowadzania obcych zwierząt na teren Schroniska,
6) drażnienia i straszenia zwierząt,
7) biegania, krzyczenia, jeżdżenia na rowerze, rolkach,
8) picia alkoholu, palenia papierosów i spożywania substancji psychoaktywnych,
9) pozostawania na terenie placówki poza godzinami pracy Schroniska.
7. Osoby, które nie będą przestrzegały wyżej wymienionych zasad, poproszone zostaną przez pracowników Schroniska o natychmiastowe opuszczenie terenu Schroniska.
8. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.