Załącznik nr 2
do Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach
Regulamin wirtualnej adopcji w Schronisku
§1
1. Wirtualna adopcja przeznaczona jest dla interesantów, zwanych dalej wirtualnym opiekunem, którzy nie mogą adoptować psów i nie jest umową kupna – sprzedaży,
2. Wirtualnym opiekunem może być osoba pełnoletnia, firma, klasa szkolna, grupa przedszkolna.
3. Wirtualny opiekun wybiera na stronie internetowej Schroniska psa, którego chce zaadoptować.
4. Informację o woli wirtualnej adopcji przesyła się drogą elektroniczną na adres Schroniska, podając numer psa i wybrane dla niego imię (jeśli pies nie ma go nadanego).
5. Informacja o wirtualnym opiekunie umieszczana jest na stronie internetowej Schroniska przy opisie wybranego psa.
§2
1. Wirtualna adopcja wiąże się z dobrowolną darowizną na konto bankowe Schroniska, która stanowi dochód budżetu miasta.
2. Minimalna wysokość darowizny za wirtualną adopcję wynosi 30,00 zł miesięcznie.
3. Darowiznę za wirtualną adopcję należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Schroniska.
4. W przypadku nie dokonania przez wirtualnego opiekuna wpłaty przez 2 miesiące, licząc od ostatniej wpłaty, adoptowany przez niego wirtualnie pies zostanie na nowo przeznaczony do adopcji.
5. Schronisko nie może przeznaczać darowizn rzeczowych na konkretne zwierzęta.
§3
1. Schronisko zastrzega sobie prawo oddania wirtualnie adoptowanego psa do adopcji rzeczywistej.
2. W przypadku adopcji rzeczywistej psa, opis psa wraz z informacją o wirtualnym opiekunie zostają usunięte ze strony internetowej Schroniska.
3. W przypadku oddania psa do adopcji rzeczywistej przed końcem miesiąca, wirtualny opiekun może wybrać innego psa.
4. Schronisko zobowiązuje się do informowania drogą elektroniczną wirtualnego opiekuna o adopcji rzeczywistej psa zaadoptowanego przez niego wirtualnie.

---------------------------------------------------------------

Wpłat należy dokonywać na konto schroniska: 
Santander 89 1090 1304 0000 0001 5607 0229 z dopiskiem wirtualna adopcja nr psa / imię psa

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.