Cennik obowiązujący w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach

Na podstawie Zarządzenia nr 156/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic

1. Opłata za adopcję psa ze Schroniska – 100,00 zł brutto.
2. Opłata za adopcję, o której mowa w ust. 1 obejmuje zastosowany program profilaktyki lekarskiej, w tym badanie, szczepienia, odrobaczenie, odpchlenie, kastrację/sterylizację oraz znakowanie psa wraz z wpisem do bazy danych.
3. Opłacie za adopcję, o której mowa w ust. 1 nie podlegają psy uznane przez lekarza weterynarii za schorowane, wymagające leczenia lub stałej opieki.
4. Opłata za pobyt odłowionego psa właścicielskiego – 15,00 zł brutto za dobę plus 50 zł koszty odławiania plus dodatkowe koszty poniesione przez Schronisko.
5. Opłata za czasowy pobyt psa właścicielskiego (usługa hotelowa) – 20,00 zł brutto za dobę.
6. Opłata za przyjęcie psa do Schroniska w przypadku złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa własności – 100,00 zł brutto.
7. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 6 może nastąpić wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych.
8. Zwolnienie, o którym mowa w ustępie 7 może nastąpić wyłącznie na pisemny, uzasadniony wniosek, na podstawie pisemnej decyzji kierownika Schroniska.
9. Opłaty wnoszone są w kasie Schroniska, bądź na rachunek bankowy Schroniska, przed zaistnieniem okoliczności, której opłata dotyczy

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.