Schronisko dla Zwierząt
ul. Partyzancka 110
95 - 200 Pabianice 
Biuro obsługi klienta tel. 607-501-519,
Księgowość 042/227 - 08 - 50 
czynne od poniedziałku do soboty w godzinach: 10-16

Rachunek bankowy Schroniska VeloBank 81 1560 0013 2983 1644 5000 0001

Kierowniczka Schroniska
Anna Kusiak

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Arkadiusz Liguziński:

Do Schroniska w Pabianicach przyjmowane są psy przywożone przez służby miejskie z terenu miasta Pabianice oraz terenów ujętych w umowach o świadczenie usług. 
O bezdomnych błąkających się psach należy powiadomić:
- w Pabianicach - Straż Miejską (tel. 986) 

Jednocześnie informujmy, iż zgodnie z Art.11 ust.1 Ustawy o Ochronie Zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, należy do zadań własnych gmin i informację o bezpańskich zwierzętach należy przekazać do właściwego Urzędu Miasta lub Gminy.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.