Właściciele odnalezionych w Schronisku zwierząt mają prawo do ich odbioru w godzinach przyjęć interesantów, po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności oraz po uiszczeniu ujętych w cenniku opłat.

Psy dowiezione do schroniska z terenu miasta Zgierz, będą wydane właścicielowi po uprzednim zgłoszeniu się właściciela do Straży Miejskiej w Zgierzu i uzyskaniu pisemnej zgody na odbiór psa (zgodnie z § 19 UCHWAŁY NR VI/58/15 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz).

Treść uchwały:

UCHWAŁA NR VI/58/15 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Wydawanie zwierząt do adopcji może mieć miejsce po przeprowadzeniu kwarantanny oraz po przeprowadzeniu zabiegu kastracji w Schronisku osobie pełnoletniej, która posiada warunki dla zapewnienia mu należytej opieki, co potwierdzi własnoręcznym podpisem na odpowiednim formularzu – zobowiązaniu oraz uiści opłatę ujętą w cenniku usług.

Każda osoba biorąca zwierzę ze Schroniska otrzymuje kartę informacyjną zawierającą dane o przebytych szczepieniach, odrobaczaniu, odpchleniu, kastracji i ewentualnym leczeniu oraz świadectwo szczepienia przeciw wściekliźnie.

Ostatnio dodane do galeriiPsy dorosłe przebywające w schronisku.

Psy dorosłe

Suki dorosłe przebywające w schronisku.

Suki dorosłe

Maluszki przebywające w schronisku.

Szczenięta

Zdjęcia psów, które znalazły dom.

W nowym domu