§7 Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach.


Wydawanie zwierząt
1. Właściciel zagubionego psa przyjętego do Schroniska może go odebrać przed upływem okresu kwarantanny po udokumentowaniu własności psa (np. przez okazanie książeczki psa, zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie) oraz wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem opłat Schroniska.
2. Do adopcji psy wydawane są interesantom posiadającym warunki dla zapewnienia im należytej opieki, po wniesieniu opłaty adopcyjnej zgodnie z cennikiem opłat Schroniska i podpisaniu Umowy adopcyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Schroniska.
3. Przed adopcją pies podlega badaniu przez lekarza weterynarii, określającemu stan zdrowia psa na czas wyjścia ze Schroniska. Badanie to ważne jest 48 godzin, w ciągu tego czasu można dokończyć procedurę adopcyjną.
4. Do adopcji wydawane są psy po zaszczepieniu na wściekliznę, choroby wirusowe, wykonanym zabiegu sterylizacji/kastracji (prócz szczeniąt, których nowy właściciel zobowiązany jest do zgłoszenia się na zabieg sterylizacji/kastracji w terminie wyznaczonym przez Schronisko).
5. Przed adopcją psa, interesant zgłasza pracownikowi biura Schroniska chęć adopcji, pracownik wpisuję osobę zainteresowaną na listę oczekujących.
6. Do adopcji nie wydaje się zwierząt na kwarantannie, chorych, suk szczennych oraz szczeniąt przed ukończeniem 7 tyg. życia.
7. Nie wydaje się zwierząt dzieciom i młodzieży do lat 18, osobom nietrzeźwym, osobom podejrzanym o handel oraz spekulację zwierzętami, osobom nieprzestrzegającym procedur adopcji obowiązujących w Schronisku.
8. Opłacie adopcyjnej nie podlegają psy uznane przez lekarza weterynarii za schorowane, wymagające leczenia lub stałej opieki.
9. Dopuszcza się zwrot adoptowanego zwierzęcia w okresie nieprzekraczającym 14 dni od zawarcia Umowy adopcyjnej, w takim przypadku nie ma możliwości zwrotu kosztów adopcji, a Schronisko nie pobiera opłaty za zrzeczenie się psa.
10. Po wydaniu psa pracownik Schroniska, wykreśla go z rejestru zwierząt wpisując datę wyjścia ze Schroniska, numer dokumentów adopcyjnych oraz numer dowodu zapłaty.
11. W przypadku uzyskania informacji o złym dobrostanie zaadoptowanego psa, kierownik Schroniska niezwłocznie zawiadamia o tym Prezydenta celem wszczęcia stosownego postępowania.
12. Schronisko może przekazywać nieodpłatnie zwierzęta do adopcji stowarzyszeniom, fundacjom i innym osobom prawnym, których statutowym zadaniem jest opieka i pomoc bezdomnym zwierzętom.

Ostatnio dodane do galeriiPsy dorosłe przebywające w schronisku.

Psy dorosłe

Suki dorosłe przebywające w schronisku.

Suki dorosłe

Maluszki przebywające w schronisku.

Szczenięta

Zdjęcia psów, które znalazły dom.

W nowym domu